Witam

    Oto ja

Kontakt

Zapraszam

Mediacja rodzinna jest alternatywną formą interwencji w konflikt rodzinny (często związany z rozwodem lub separacją) z udziałem osoby trzeciej – mediatora.

Przeprowadzana jest w sposób bezstronny, neutralny, dobrowolny (nieprzymusowy) przez osobę akceptowalną przez obie strony. I ma na celu usprawnienie komunikacji między stronami oraz pomoc w osiągnięciu obustronnie korzystnego rozwiązania kwestii spornych.


łzastatystyka